I samband med spelarmötet den 3 oktober passade föreningen på att tacka av en av sina trotjänare. Rasmus Ahlberg - en ung veteran - har lämnat föreningen för studier på annan ort. Pappa Ulf närvarade på mötet och tog emot en fotboll - som signerats av al

Läs mer