Avtackning av en trotjänare!

I samband med spelarmötet den 3 oktober passade föreningen på att tacka av en av sina trotjänare. Rasmus Ahlberg - en ung veteran - har lämnat föreningen för studier på annan ort.

Pappa Ulf närvarade på mötet och tog emot en fotboll - som signerats av alla spelare och ledare i föreningen!

Lycka till med studierna Rasmus!