VoIF Diana är en anrik förening med säte i Eskilstuna.

VoIF Diana


Velociped o Idrottsföreningen Diana

Grundad 30/4 1902

Adress: Box 9 631 02 ESKILSTUNA

Plusgiro: 118419-1

E-mail: info@voifdiana.se

Hemsida: www.voifdiana.se

Kontaktman:


Kontaktuppgifter  

Ordförande: Max Josfalk      max.josfalk@voifdiana.se 

Webbansvarig: Per Båverud  per.baverud@voifdiana.se 

Kontaktformulär


Vår ordinarie matchdräkt (som den såg ut på slutet) - men strumporna skall vara svarta!

Lyssna gärna på "vår" låt!