VoIF Dianas 117:e årsmöte

Lördagen den 7 december hade VoIF Diana kallat till sedvanligt årsmöte. Mötet hölls i samlingslokalen på Ekängens IP klockan 17.00. Mötet besökes av 10 st medlemmar

Max J ledde årsmötet och Peter L skötte pennan som sekrteterare - de kunde konstatera att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara 500:- för aktiv medlem (bowling) och 100:- för stödjande medlem.

Per B o Ferenc S valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

Lars T valdes till styrelsesuppleant för en tid av två år.

Kent N valdes till ordinarie revisor för en tid av två år

Stefan A och Kenneh A valdes till valberedning inför årsmötet 2020

Efter avslutat möte så bjöd Hasse P på god glögg och läckra skinkmackor!

Senare på kvällen genomfördes det numer traditionella julklappsbytet, med hjlp av tärning.

En hel del nostalgi passerade revy under kvällen!