VoIF Dianas 113:e årsmöte den 12 december

Den 12 december genomfördes VoIF Dianas 113:e årsmöte i IFK Eskilstunas lokal på Balsta IP.

9st medlemmar deltog i mötet. Efter mötet bjöds på Hasse Petterssons patenterade skinkmackor och till det bjöds på glögg.

Val: Ferenc Szabo och Per Båverud valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Lasse Thörngren valdes till suppleant för en tid av två år
Kent Nyström valdes till ordinarie revisor för en tid av två år
Lennart Ahlin och Christer Hultman valdes till valberedning inför årsmötet 2016

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Medlemsavgiften för 2016 blev oförändrad: 100:-/stödjande medlem och 500:/aktiv medlem