VoIF Dianas 109:e årsmöte

Lördagen den 10/12 hade 10 stycken medlemmar i VoIF Diana, samlats för att avhålla föreningens 109:e årsmöte. Platsen för mötet var Ekängens IP:s samlingsrum.

 

Tyvärr var andelen aktiva spelare försvinnande liten - närmare bestämt två stycken!

 

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avhölls med Lennart Ahlin som mötesordförande och Peter Lallukka som mötessekreterare. Erik Andersson och Hasse "Data" Pettersson valdes att justera protokollet.

 

Styrelsen beviljades, efter rekomendation av revisorerna, ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret!

 

Medlemsavgiften för 2012 bestämdes till att vara oförändrad från föregående år.

 

Per Båverud och Ferenc Szabo valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Jim Asplund valdes till styrelsesuppleant för en tid av två år. Kent Nyström valdes till ordinarie revisor för en tid av två år. Hasse "Data" Pettersson, Roland Andersson och Erik Andersson valdes till valberedning inför valen vid 2012 års årsmöte.

 

Lite senare på kvällen delades det ut några välförtjänta gåvor till personer i föreningen:

 

Gamla spelares pris: Roger Sandström fick priset för att han ställt upp i vått och torrt, trots en hel del fysiska krämpor. Roger ser dessutom alltid till att det är en hög stämning i omklädningsummet!

 

Tränarnas pris till årets Dianagrabb gick till Christian Dahlgren - en kille som verkligen tagit ett stort steg framåt i sin fotbollsutveckling. En kille som kan cykla eller gå till träningen i  -20 grader. Christian ställer alltid upp till matcher och träningar.

 

Dennis Lundberg avtackades för sina år som tränare i klubben!

 

Hasse "Data" bjöd på suveränt goda skinkmackor, som sköljdes ned med välsmakande glögg

 

NU var ännu ett årsmöte lagt till handlingarna och det är tyvärr så att det finns en del orosmoln på himlen.

 

Föreningens uttalade mål är att det skall finns ett lag i seriespel år 2012!