VoIF Dianas årsmöte 2017

Fredagen den 1 december klockan 19.02 förklarade ordföranden Max Josfalk VoIF Dianas 115:e årsmöte för öppnat. 

Nio medlemmar besökte mötet, ytterligare en gammal bekant dök upp till eftersnacket.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, ett hyggligt ekonomiskt överskott noterades.

Ferenc Szabo och Per Båverud valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
Lasse Thörngren valdes till styrelsesuppleant för en tid av två år.
Kent Nyström valdes till revisor för en tid av två år.
Christer Hultman och Kenneth Andersson valdes till valberededning inför 2018 års val.

Hasse Pettersson stod som vanligt för superba skinkmackor och en delikat glögg!

Kvällen avslutade med julklappsbyte och sedan vidtog nostalgisnack till sena kvällen!

Mötets öppnande         Valberedning och revisorer     Hasses skinkmackor                   Hasses bjudglögg