VoIF Diana lägger ned sin fotbollsverksamhet med omedelbar verkan!

VoIF Diana lägger ned sin fotbollsverksamhet med omedelbar verkan

Styrelsen för VoIF Diana har beslutat att föreningen inte skall anmäla något lag till seriespel under 2014!

Grunden till beslutet är följande:
Styrelsen för föreningen har att ta hänsyn till flera faktorer och dessa sammantagna gör att det inte finns något annat att göra, än att lägga ned verksamheten.

 Under hösten drabbades föreningen av en akut ekonomisk kris. Vi genomförde säsongen till slutet, med ett skapligt sportsligt resultat…. Föreningen kallade spelare och ledare till ett krismöte, där alla närvarande fick en grundlig genomgång av hur ekonomin såg ut.  På det mötet redovisades också hur mycket pengar som fanns att få in i obetalda medlemsavgifter – det var en ansenlig summa pengar…. Spelarna fick också veta att dessa pengar skulle kunna rädda inomhusträningen under vintern och ge en liten grundplåt till träningsmatcher och utomhusträning. Tyvärr blev gensvaret (som vanligt) i stort sett noll bland spelarna. Det kom in lite pengar som gjorde att den akuta krisen var över och styrelsen beslutade att vi hyr en inomhushall och tränar en gång i veckan – bara för att hålla verksamheten igång. I samband med träningsupptakten i oktober/november gjorde vi i styrelsen väldigt klart för spelarna vad som skulle gälla inför 2014! Den 31 januari skall medlemsavgiften vara betald och det skall vara så många som betalt, så att vi kan se att vi har ett lag. Vi sade också att vi ”bjöd” på den obetalda medlemsavgiften för 2013 när man betalade full avgift för 2014. Vi från styrelsen och ledarna har tjatat och tjatat igen om att det blir inget lag anmält om ni inte betalar medlemsavgiften. Så kommer vi då till den 31 januari – då har fyra (6) betalt full avgift och två (2) har betalt halva avgiften.


Styrelsen konstaterar då att vi har inget lag – trots att vi varit i snitt 16 personer på inomhusträningen.

Styrelsen konstaterar också att vi orkar inte lägga ned det arbete som krävs för att få in pengarna som behövs för att dra runt en säsong. Det är nämligen mycket tyngre att jobba för några som inte verkar bry sig….. Vi skall dock tillägga att hade vi fått ett större gensvar från spelarna – hade vi bitit i och jobbat ytterligare ett år!!!

Det enda beslut som styrelsen då kan ta är att stänga butiken!

Vi har trots allt ett ansvar mot föreningen, andra lag (vi kan ju inte anmäla oss och sedan få lov att dra oss ur)- för vi har ju inga som vill spela…..

Vi kan inte anmäla ett lag och sedan dra på oss en massa skulder – som styrelsen till sist blir betalningsansvarig för….

Observera att vi lägger ned den sportsliga biten!  Föreningen VoIF Diana är alldeles för anrik för att läggas ned. Där finns det redan idéer om vad vi skall göra istället.

Detta är ett mycket tungt beslut som vi i styrelsen har fått lov att fatta – men som vi ser det finns det inte underlag för att anmäla ett lag 2014.

VoIF Diana tackar alla, ingen nämnd och ingen glömd, för allt det stöd som ni har givit oss genom åren!

Det har varit en väldigt kul resa genom åren – men till sist hann verkligheten ifatt den gamla damen!