Vad händer med våra utvisade spelare/ledare?

130831 - Komplettering till nedanstående text:

Dejan Sakotic - blev avstängd resten av säsongen!
Lazar Vasilevski - ingen vidare åtgärd från SöFF


En del har haft frågor och funderingar om vad det är för regler som gäller för spelare och ledare som blir utvisade från en match. Här kommer en liten kort förklaring.

Lazar Vasilevski blev enligt matchprotokollet avvisad för en förseelse, som enligt domaren, bedömdes som grov! Det innebär att Lazar ej får leda laget i matchen mot Näshulta. Domaren har också skrivit en rapport till SöFF och det är upp till dem att utdöma eventuellt ytterligare straff. Det straffet är i så fall tidsbestämt. Lazar får leda laget i väntan på det straffet....

Dejan Sakotic blev enligt matchprotokollet utvisad för en förseelse , som enligt domaren, bedömdes som grov. Det innebär att Dejan ej får spela matchen mot Näshulta. Domaren har också skrivit en rapport till SöFF och det är upp till dem att att utdöma eventuellt ytterligare straff. Det straffet är i så fall tidsbestämt . Dejan får spela i väntan på det straffet...

I samband med att domaren har skrivit rapport till SöFF - kommer spelaren/ledaren att få ett brev där man har möjlighet att berätta sin version av händelsen. Efter det kommer förbundets disciplinkommitté att avgöra om det skall utdelas något mer straff.  Vi kan nog tyvärr förvänta oss att det kommer att bli ytterligare förlängning på bådas straff.  Noterbart är också att föreningen debiteras 500:- per grov utvisning!

Kadar Hassan blev enligt matchprotokollet utvisad för en förseelse, som enligt domaren, bedömdes som en målchansutvisning. Det innebär att Kadar ej får spela matchen mot Näshulta. Han är därefter spelklar igen. Det är inga mer straff för den typen av utvisningar...