Rapport från avslutningsfesten för veteranlaget 2016