RAPPORT - från Årsmötet 2012!

VoIF Diana:s 110:e årsmöte avhölls fredagen den 7/12 på Ekängens IP. Mötet besöktes av 11 st medlemmar. Det var ett par nya medlemmar men resten var det äldre gardet.

 

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Lennart Ahlin, som ganska snabbt såg till att Ferenc Szabo blev vald till ordförande för mötet.

 

Efter några obligatoriska val under mötet kom man fram till den punkt som på dagordningen som avhandlar styrelsens verksamhetsberättelse: Det är den punkt där styrelsen redogör för vad den och föreningen gjort under verksamhetsåret.

VoIF Diana har förresten ett räkenskapsår som sträcker sig från den 1/11 - 31/10, alltså inte ett riktigt kalenderår...

Denna verksamhetsberättelse godkändes av mötet.

 

Nästa punkt på dagordningen är att revisorena skall presentera sin revisionsberättelse. Kent Nyström och Peter Andersson (båda f.d. Dianaspelare m.m.) presenterade berättelsen, då de är föreningens valda revisorer.

 

Nu kom vi fram till mötets viktigaste punkt - frågan om ansvarsfrihet för  styrelsen!  Om årsmötet finner att styrelsen gjort allt som på dem åligger, ger mötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Revisorerna kunde inte hitta några oegentligheter och hade rekommenderat årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.  Mötet beslutade enligt revisorernas förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2013 skall vara oförändrad: 800:- för aktiv senior  500:- för aktiv ungdom och 100:- för stödjande medlem (här får man lägga mer pengar om man vill).

 

Detta är en billig medlemsavgift - jämför gärna med andra föreningar!

 

Här uppstod den onbligatoriska diskussionen om hur man skall få spelarna att betala sin medlemsavgift. Denna säsong har endast 10 st betalt avgiften!  Klart är att föreningen inte kommer att tillåta detta skolk från betalning under kommande säsong.

 

För att representera VoIF Diana kommer vi att kräva en betald medlemsavgift!

 

Vi kommer inte att tokkräva att alla skall betala hela summan på en gång - vi kommer att vara mycket flexibla, när det gäller avbetalningar - MEN vi kräver att du visar intresse och tar kontakt med oss för att börja betala av!

 

Nu sade dagordningen att det var dags för förtroendeval: Lennart Ahlin omvaldes som ordförande för en period av två år. Stefan Blomkvist och Peter Lallukka valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Tommy Vasilevski blev invald som ny suppleant i styrelsen för en tid av två år. Max Josfalk avgick som styrelsesuppleant och ersattes av Tommy.

Peter Andersson valdes till ordinarie revisor för en tid av två år. Max Josfalk och Hans Pettersson valdes till valberedning inför årsmötet 2013.

 

Nu följde en stunds prisutdelningar: Lazar och Tommy Vasilevski fick gamla spelares pris, som delades ut för deras förtjänstfulla arbete med föreningens sportsliga del.

 

Rasmus Ahlberg blev av tränarna utsedd till årets spelare.

 

Per Båverud fick en gåva för sitt uppoffrande arbete för föreningens fortlevnad.

 

Ferenc Szabo passade på att tacka Max Josfalk för gott arbete i styrelsen under många år. Efter detta förklarade Ferenc mötet för avslutat.

 

Efter detta fortsatte kvällen med ett allmänt samkväm.....