Framtiden med VoIF Diana - hela dokumentet

Framtiden med VoIF Diana

 En sammanställning av mål och visioner


VoIF Diana har som en vision att kunna delta med ett seniorlag i seriespel år 2016.

För att kunna komma dit har föreningen som mål att under 2015 kunna ställa upp med ett veteranlag i seriespel.

Under resans gång finns ett mål att försöka engagera flera ”gamla” spelare i klubben. Här pratar vi om flera generationer spelare – det finns väldigt många som har någon form av relation till klubben. Nu gäller det att fånga upp dem!

Programmet för resten av 2014 ser ut som följer:

I mitten på maj är det tänkt att det skall bli ett ”förstärkt” styrelsemöte – där finns möjlighet för den som vill vara med och brainstorma, att komma med på en grillkväll hemma hos ”Data”

Efter semestern i mitten på augusti,  är det tänkt att försöka komma igång med lite fotbollsträning – en gång i veckan. Detta för de som vill börja röra på sig inför veteransäsongen 2015….

Tanken är att hyra en hall under vinterhalvåret för att fortsätta på spåret med fotbollsträning. Tanken är att vi träffas en kväll i veckan och spelar inomhusfotboll och har allmänt trevligt.

Föreningen håller på att sondera terrängen för en nostalgikväll – tanken är att den skall gå av stapeln i september månad. Tanken är att den skall genomföras ”på lokal” i stan.  Vi återkommer med inbjudan och program senare.

Föreningen kommer att skicka ut en inbjudan till veteranfotboll under 2015 – utskicket kommer att ske på hemsidan och med mail till en hel del gamla spelare. Här hoppas vi också på att mun till mun metoden också skall göra sitt till.

I närtid har föreningen beslutat att de betalande medlemmar  - som vill delta i Å-loppet, skall få medlemsavgiften betald av VoIF Diana. Du förväntas då ta på dig en VoIF Diana tröja och bära den under loppet. Det gäller att visa att föreningen lever!

Föreningen har också som mål att öka antalet medlemmar under året.


24 april 2014

Styrelsen för VoIF Diana