Årsmötet gav förändringar i VoIF Dianas styrelse

Lördagen den 7 december höll VoIF Diana sitt 111:e årsmöte. Det gick av stapeln på Ekängens IP. Mötet besöktes av 11 st medlemmar och medelåldern var +50.

Som vanligt hade Hasse "Data" Pettersson kokat glögg och som tilltugg höll han med sin delikata julskinka!

Själva årsmötet blev en ganska snabb historia - bortsett från valet av ordförande. Men efter en kortare paus så kunde mötet välja Max Josfalk till ordförande på ett år. Nu frågar sig vän av ordning varför han inte valdes på två år - vilket är det normala. Jo det berodde på att den sedan 19 år sittande ordföranden Lennart Ahlin - hade aviserat avgång på mötet. Det blev då ett fyllnadsval på ordförandeposten.

Ferenc Szabo och Per Båverud valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen. Jim Asplund hade aviserat att han ej stod för omval som suppleant och där fanns ingen kandidat - så den platsen är f.n. vakant.

Kent Nyström valdes till ordinarie revisor för en tid av två år.

Valberedningen kom att bestå av: Hans Pettersson och Jim Asplund.

Avgående ordföranden Lennart Ahlin avtackades efter ett förtjänstfullt arbete under 19 år.

Normalt sett brukar det delas ut en del gåvor till förtjänta medlemmar - både styrelse och spelare. Men detta år beslutade styrelsen, att eftersom föreningens ekonomi är dålig, så avstår vi från att dela ut några gåvor!

Styrelsen har under 2014 följande sammansättning

Efter att det formella årsmötet var avslutat vidtog en lite festligare del - där det blev ganska mycket nostalgi!