Årsmötet 2016

Lördagen den 10 december genomfördes VoIF Dianas 114:e årsmöte! Det är inte många nu aktiva föreningar, som kan stoltsera med så många år i bagaget...

Årsmötet hölls i "konferensrummet" på Ekängens IP. Med dianamått mätt, var det ett välbesökt möte - det var åtta medlemmar närvarande.

Mötet leddes av Max Josfalk. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (November 2015-Oktober 2016)

Följande val genomfördes: Max Josfalk valdes till ordförande för en tid av två år. Peter Lallukka och Hans Pettersson valdes till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. Tommy Vasilevski valdes till ordinarie suppleant för en tid av två år. Peter Andersson valdes till ordinarie revisor för en tid av två år. Christer Hultman valdes till valberedare inför årsmötet 2017.

Efter mötet bjöd Hasse "Data" på sedvanlig glögg och skinkmacka (som vanligt helt suveränt!).  Sedan vidtog julklappsbyte och senare under kvällen flödade nostalgin....