Vila i frid "Rolle"

I början av oktober så nåddes VoIF Diana av den sorgliga nyheten att Roland Andersson avlidit den 1 oktober.

"Rolle" var under många år en stor supporter till VoIF Diana. Han lade även under några år, ned ett stort arbete som ledare i föreningen.

Vi kommer alltid att minnas "Rolles" glada skratt och omtänksamhet mot alla i föreningen!

Tisdagen den 18 oktober representerades VoIF Diana på "Rolles" begravning i S:t Andreaskyrkan i Eskilstuna.

Föreningen hedrade även "Rolles" minne - genom att enligt familjens önskemål - skänka en summa pengar till Cancerfonden.

VoIF Dianas tankar går till "Rolles" familj!